Partnerek / Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1999. július 1-jén kezdte meg működését, soproni székhellyel. Alapítója és tulajdonosa 2011. december 31-ig a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács volt, majd a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tulajdonlásával és irányításával működött.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló 2013. évi CCXVI. törvény értelmében a regionális fejlesztési ügynökségek feletti tulajdonosi jogokat a 2014. január 1-től a Magyar Állam helyett a területileg illetékes megyei önkormányzatok gyakorolják. A Kormány 550/2013. (XII. 30.) rendelete értelmében az RFÜ-k tevékenységét szakmai értelemben a nemzetgazdasági miniszter felügyeli.

A társaság a területileg kiegyensúlyozott és a helyi szereplőkhöz közeli működés érdekében öt megyei jogú városban tart fenn irodákat: Sopronban, Győrben, Szombathelyen, Zalaegerszegen és Nagykanizsán.

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség tevékenységeit a Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény határozza meg, melynek több pontja is módosult a Területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény értelmében.

Utóbbi törvény a regionális fejlesztési ügynökségek feladataiként az alábbi pontokat jelöli ki:

  • folyamatos kapcsolatot tart a régióban működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében; 
  • szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a programok - külön jogszabályban meghatározott - pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet; 
  • külön megállapodás alapján részt vesz a területfejlesztési programok lebonyolításában. 

A 4/2011 (I.28.) Kormány rendeletben foglaltak alapján a társaság közreműködő szervezetként vesz részt a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által meghatározott feladatok megvalósításában, az arra vonatkozó szerződés keretei között rögzített, a Strukturális Alapok kezelésével kapcsolatos felhatalmazások, kötelezettségek, jogkörök alapján.

Az Ügynökség a döntés-előkészítő, valamint a végrehajtással összefüggő feladatok mellett jelentős szerepet vállal a területfejlesztési folyamatok alakításában, s céljának tartja, hogy minél több szereplőt vonjon be a közös gondolkodásba és munkába.

Az Ügynökség tevékenysége során széleskörű együttműködési kapcsolatokat alakított ki a területfejlesztés különböző szintjein tevékenykedő szervezetekkel (nemzetközi szereplőket is beleértve), számos újító kezdeményezést indított, stratégiai megközelítést alkalmazott, közel harminc regionális programdokumentum elkészítését koordinálta, számos hazai és Európai Uniós forrás pályázati menedzsmentjét végzi.

A Nyugat-dunántúli Régió nyitottsága, kezdeményezőkészsége és a globalizáció révén állandó szereplője a világban zajló folyamatoknak. Ennek érdekében a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség nemzetközi tevékenységei tekintetében:

  • nemzetközi szerepvállalását hosszútávon tervezi
  • maga is aktív pályázó
  • folyamatosan keresi az új együttműködési lehetőségeket
  • regionális vonatkozásban koordináló és támogató szerepet tölt be a nemzetközi együttműködések kiteljesítése céljából

Az Ügynökség küldetése: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség összetartó közösség, nyitott és fejlődő szervezet, amely kezdeményező, közvetítő és szolgáltató tevékenységével segíti a térségi kezdeményezéseket és együttműködik az érintett szereplőkkel régiónk kiegyensúlyozott fejlődése érdekében.


Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6.
Tel: +36 94 509 350
titkarsag@westpa.hu
www.westpa.hu

 

Kapcsolódó képek
1
Vissza