Programok / Nyitott Kapuk Napja

A Vas Megyei Önkormányzat 2013. szeptember 20-án szervezte meg a Nyitott Kapuk Napja programját.

A rendezvény célcsoportja: a stratégiai- és projektpartnerek, turisztikai szervezetek és kirándulási célok, döntéshozók a projektterületről, valamint a Vas megyei sajtó képviselői voltak. Ezen belül is számítottunk ezen szervezetek - különös tekintettel a stratégiai partnerek - partnerszervezeteinek/tagjainak, valamint a helyi termelőket összefogó szervezetek, azok tagjainak részvételére. Ezen szervezetek révén közvetve a térség lakossága, az idelátogató turistákat is megszólítottuk, kerültek, mivel a résztvevők az újonnan szerzett tapasztalatokat saját munkájuk során is hasznosítani tudják, melyet közvetíthetnek számukra.

A rendezvény kapcsolódott az Európai Együttműködés Napja programsorozathoz.

A tapasztalatcserét, a kompetenciaépítést és a kapcsolati hálózat bővítését szolgáló egész napos program során az osztrák és magyar résztvevők az Őrségbe, majd ezt követően Lukácsházára látogattak.

A szűkebb és tágabb értelemben vett „kertek termékeinek” bemutatása során az őrségi és lukácsházi szervezetek és termelők „kinyitották” kapuikat, és bemutatták, hogyan lehet ezen tevékenységeket nem pusztán gazdasági céllal, hanem turisztikai látványosságként is hasznosítani. A résztvevőknek lehetősége nyílt betekintést nyerni Vas megye kiemelkedő eredményeket elérő, példaértékű helyi termelőinek, turisztikai, gasztronómiai szervezeteinek, vállalkozásaink életébe, megismerni azok tevékenységét, sikerük történetét, marketing eszközeiket, illetve adott esetben a nehézségeket és a korlátokat.

A program reményeink szerint nagyban hozzájárult az egyes szereplők kapcsolati hálózatának bővítéséhez, javításához is.

Kapcsolódó képek
1111111111111111
Vissza